รีบอ่านแล้วก็ใช้สิทธิ์ รวมสารพัดสารพันสินเชื่อ-เงินกู้ยืม ช่วยคนยากจนเฟส 2

รีบอ่านแล้วก็ใช้สิทธิ์ รวมสารพัดสารพันสินเชื่อ-เงินกู้ยืม ช่วยคนยากจนเฟส 2

ไทยเมืองออนไลน์ย่อยข้อมูลมาให้เกี่ยวกับสารพัดสารพันความช่วยเหลือเกื้อกูลทางด้านการเงิน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ เงินกู้ยืม พักจ่ายและชำระหนี้ ปลดหนี้สินนอกระบบ ช่วยเหลือคนยากจนเฟส 2… ช่วงวันที่ 22 เดือนมกราคม นักข่าวรายงานไม่ว่ารัฐบาลจะตกทอดอำนาจไหม การเลื่อนตั้งจะมีขณะใด เลื่อนออกไปที่นาวนานหรือเปล่าขนาดไหนก็เป็นอีกหัวข้อ แต่ว่าในมุมของชีวิตการดำรงชีวิตของพลเมืองแล้ว แต่ละวันยังคงจะต้องดิ้นรนต่อสู้ถัดไปแม้กระนั้น ภายใต้รัฐบาลโดยการนำของ พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ ในอีกมุมหนึ่งก็ได้พากเพียรหามาตรการช่วยเหลือคนยากจนมาตลอด ตอนนี้ ไปสู่มาตรการช่วยเหลือระยะ 2

ช่วงเวลาเดียวกันวันนี้ พวกเราจะจุดโฟกัสเฉพาะในส่วนของมาตรการช่วยเหลือรวมทั้งสินเชื่อจากสถาบันการเงินของเมือง ที่จะมีเข้ามาช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้

รีบอ่านแล้วก็ใช้สิทธิ์ รวมสารพัดสารพันสินเชื่อ-เงินกู้ยืม ช่วยคนยากจนเฟส 2

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

จะมีแผนการให้ความรู้ความเข้าใจเกษตรกร ลูกค้า ให้ปรับปรุงตัวเอง ปรับปรุงอาชีพ เพิ่มรายได้ รวมทั้งลดภาระหน้าที่หนี้สินทั้งยังในระบบและก็นอกระบบ พร้อมสารพัดสารพันสินเชื่อหมายถึงสินเชื่อชุมชนเปลี่ยนแปลงการสร้างปรับปรุงอาชีพของผู้มีรายได้น้อย โดยจะได้รับผลตอบแทนในลักษณะของค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าที่ดิน ค่าตอบแทนแรงงานและก็ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการผลิตรวมทั้งชุมชนจำต้องนำรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลข้างหลังหักค่าครองชีพ มาแบ่งสรรทดแทนเกษตรกรที่ร่วมแผนการ โดยระบุวงเงินสินเชื่อรวม 45,000 ล้านบาท ปลดปล่อยให้กรุ๊ปละไม่เกิน 10 ล้านบาทโครงงานเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบหนี้สิน พักจ่ายเงินต้น 2 ปี ระหว่างพักจ่ายหนี้คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR นำเงินต้นไม่น้อยกว่า 50% มาปรับปรุงแก้ไขส่วนประกอบหนี้สิน หนี้สิน 50% แรกคิดดอกเบี้ยอัตรา MRR ระบุจ่ายคืนไม่เกิน 7 ปี ปราศจากการจ่ายเงินต้นไม่เกิน 2 ปีแรก ส่วนเงินต้นอีกไม่เกิน 50% ข้างหลังให้เอามาปรับแต่งองค์ประกอบหนี้สินใหม่ หรือปรับแต่งองค์ประกอบหนี้สินให้พักไว้เมื่อจ่ายหนี้ได้ตามที่ได้กำหนด ให้ลดดอกที่พักไว้ให้กึ่งหนึ่งสินเชื่อเพื่อปรับแต่งหนี้สินนอกระบบ ระยะที่ 3 วงเงิน 19,000 ล้านบาท แก่กลุ่มเป้าหมาย 300,000 ราย ให้วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 100,000 บาท อัตราค่าดอกเบี้ย 3% ต่อปี ช่วงเวลาจ่ายและชำระหนี้ เป็นทุกเดือน รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน หรือทุกปี ด้วยส่งเสริมกองทุนหมู่บ้าน

ธกส สินเชื่อ

แผนการช่วยเหลือสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านแล้วก็สถาบันการเงินชุมชน เพื่อปรับปรุงแล้วก็คุ้มครองปกป้องปัญหาหนี้สินนอกระบบ 1,000 ที่ ซึ่งสมาชิกมีหนี้สินนอกระบบหรือมีค่าใช้จ่ายรีบด่วนรวมทั้งจำเป็นจะต้องในครอบครัว 50,000 ราย โดยจับกลุ่มเงินกู้ยืมรวมวงเงินให้กู้รวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม2561 ถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 อัตราค่าดอกเบี้ยพอๆกับ MLRโครงงานส่งเสริมสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายรีบด่วน ระยะที่ 2 วงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กรณีกู้รีบด่วน วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท อัตราค่าดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ คิดดอกเบี้ยแบบ คงเดิม ตามชนิดของหลักประกัน ดังต่อไปนี้ 1. กรณีใช้บุคคลรับประกัน 1 คนรับรองหนี้สินเงินกู้ยืม คิดอัตรา 0.85% ต่อเดือน 2. กรณีใช้หลักประกันจำนำนิดหน่อยไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 50% ของวงเงินกู้ ร่วมกับการใช้บุคคลรับประกัน 1 คนเป็นประกันหนี้สิน คิดอัตรา 0.75% ต่อเดือน 3. กรณีใช้หลักประกันจำนำไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 100% ของวงเงินกู้คิดอัตรา 0.50% ต่อเดือน

ธนาคารออมสิน หรือ GSB

เว้นแต่สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ได้จัดสินเชื่อเพื่อขยายจังหวะการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้มีเงินทุนดำรงชีพ หรือดำรงชีพเสริม วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย ช่วงเวลาจ่ายคืนตั้งแต่ 3-5 ปี อัตราค่าดอกเบี้ย 0% ต่อเดือนในปีแรก ต่อจากนั้น ในปีที่ 2-5 อัตราค่าดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน โดยใช้บรรษัทรับรองสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือ บสย. รับประกันสินเชื่อสตรีทฟู้ดเพื่อมีเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนประกอบธุรกิจเพิ่ม ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย อัตราค่าดอกเบี้ย 0% ต่อเดือนในปีแรก ปีที่ 2-10 อัตราค่าดอกเบี้ย 0.5-0.75% ต่อเดือน โดยหลักรับรองประกอบไปด้วย บุคคล บสย. หลักประกันทางธุรกิจ และก็หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ธนาคารออมสิน สินเชื่อ

สินเชื่อ GSB Homestay สำหรับสมาชิกของกรุ๊ปผู้ประกอบกิจการโฮมสเตย์ ที่ขึ้นบัญชีกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬา รวมทั้งมีการรับประกันมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย อัตราค่าดอกเบี้ย 0% ในปีแรก ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตรา 0.5-0.75% ต่อเดือน ตามชนิดหลักประกัน โดยหลักรับรองประกอบไปด้วย บสย. แล้วก็/หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน ช่วงเวลาสำหรับการกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

นอกเหนือจากนั้น ธนาคารออมสินยังร่วมกับสถานศึกษา ทำโครงงานมหาวิทยาลัยพลเมือง เป็นหลักสูตรอบรม ปรับปรุงอาชีพ สำหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้สมัครสมาชิกผลประโยชน์ที่เมืองและก็ราษฎรทั่วๆไป โดยผู้ได้รับการฝึกอบรมจะได้รับหนังสือรับรอง ใช้ประโยชน์เป็นหลักฐานยื่นขอสินเชื่อธนาคารออมสินได้

ดังนี้ คนที่พึงพอใจแล้วก็เข้าข้อจำกัดการเกื้อกูลสามารถถามไถ่ข้อมูลอื่นๆพอดี ธ.ก.ส. รวมทั้ง ธนาคารออมสิน.