3 วิธีขอสินเชื่อเงินกู้ ยืมให้ผ่านง่าย ๆ

3 วิธีขอสินเชื่อเงินกู้ ยืมให้ผ่านง่ายๆ

3 วิธีขอสินเชื่อเงินกู้ ก่อนที่เราจะขอสินเชื่อหรือขอกู้เงินจากสถาบัน การเงินต่างๆนั้นกิจการของเรานั้นก็ควรจะมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือเพื่อใช้ในการประกอบพิจารณาในการขอกู้เงินเพื่อทำให้การขอกู้เงินนั้นผ่านได้ง่ายขึ้นในเนื้อหานี้เราจะมี 3 วิธีการดีๆที่จะแนะนำให้ทุกท่านใช้ประโยชน์ต่อการหาเงินทุน

3 วิธีขอสินเชื่อเงินกู้

S = Strengths = จุดแข็ง

W = Weakness = จุดอ่อน

O = Oportunities = โอกาส

T = Threats = อุปสรรค

 

สินเชื่อส่วนบุคคล ออมสิน

ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการนั้นจะต้องพิจารณาตามหัวข้อหลักหลักด้านบนที่เราได้นำเสนอไปว่ากิจการของเรานั้นมีจุดแข็งอะไรบ้างและสิ่งที่ควรจะแก้ไขก็คือจุดอ่อนมีอะไรบ้างซึ่งต้องทำให้จุดอ่อนนั้นกลายเป็นศูนย์หรือน้อยที่สุดให้ได้ต่อไปก็คือ มีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจมากน้อยแค่ไหน ถึงแม้ว่าเราจะมีการเงินหมุนเวียนและสามารถคืนเงินให้กับสถาบันการเงินที่เราได้กู้มานั้นทุกๆเดือนแม้จะไม่ขาดเลยแต่ในส่วนของอุปสรรคถ้าจะบอกว่าไม่มีเลยก็เป็นไปไม่ได้แต่เราจะมีวิธีการป้องกันหรือระมัดระวังในข้อนี้อย่างไรบ้าง การทํา Swot analysis ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารกิจการหรือเจ้าของกิจการนั้นได้ จะสามารถกำหนดแผนธุรกิจงานหรือนโยบายเชิงกลยุทธ์ให้มีความแข็งแกร่งและเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอสินเชื่อเงินสด

การจัดการภายในกิจการ หลักการในการทำกิจการต่างๆนั้นไม่ว่าจะทำเป็นรายได้เสริมหรือจะทำเป็นกิจการหลักของครอบครัวก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่ควรจะทำก็คือการเก็บข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆในกิจการในบริษัทเพราะข้อมูลหลักฐานในส่วนนี้จะนำมาเป็นหลักฐานเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการกู้เงินซึ่งมีมากเท่าไหร่ก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการขอกู้มากเท่านั้นซึ่งถ้าหากเป็นองค์กรหรือบริษัทที่ใหญ่ก็ควรจะมีข้อมูลเหล่านี้มากขึ้นด้วยแต่ถ้าหากการจัดการภายในกิจการขององค์กรนั้นเป็นไปได้ด้วยดีซึ่งจะหมายความว่ากิจการนั้นเป็นกิจการที่มีประสิทธิภาพซึ่งถ้าเป็นแบบนี้สถาบันการเงินนั้นจะอนุมัติในการกู้ได้ง่ายขึ้น

สินเชื่อออมสิน ไม่ต้องมีคนค้ํา

ในส่วนของเครดิตของกิจการนั้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขอสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อโครงการต่างๆนั้นสถาบันการเงินนั้นจะต้องไปตรวจเช็คเครดิตบูโรของกิจการทุกครั้งเสมอไปเพื่อสถาบันการเงินนั้นจะได้แน่ใจและสามารถปล่อย ให้อนุมัติเงินกู้ได้และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่คู่นั้นจะไม่มีปัญหาติดแบล็คลิส และถ้ารายรับรายจ่ายของกิจการนั้นได้ถูกแบ่งเงินออกไปจนไม่เหลือเงินหมุนเวียนในกิจการนั้นก็จะเป็นสาเหตุที่จะ พลาดในการกู้เงินเหล่านี้